Ban Giám Đốc

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

hotline

Đăng ký Xét nghiệm tại nhà 5

 Dang-ky-XN-Zalo

Thư viện điện tử

library icon

Liên kết Website
Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 03:21

 

                                     

 GDBS Huong

BS. CKII Nguyễn Thị Thanh Hương 
Giám Đốc 

  

 

 

PGD Cong

ThS. BS Nguyễn Thành Công 
Phó giám đốc 

4.-PGD-Truong-Dinh-Hung up

 BS CKI. Trương Đình Hưng
Phó giám Đốc 

 

 

 

 
Nội dung liên quan