Ban Giám Đốc

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

Thư viện điện tử

library icon

hotline

Liên kết Website
Thứ ba, 02 Tháng 4 2013 03:21

 

                                     

GD M Dung1 

TTƯT.BS CKII. Măng Đung 
Giám Đốc 

  

 

 

2.-PGD-Doan-Thi-Nguyen-Nguyen up

Bà Đoàn Thị Nguyên Nguyên
Phó giám đốc 

4.-PGD-Truong-Dinh-Hung up

 BS CKI. Trương Đình Hưng
Phó giám Đốc 

 

 

 

 
Nội dung liên quan