Phòng tham mưu

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

hotline

Đăng ký Xét nghiệm tại nhà 5

 Dang-ky-XN-Zalo

Thư viện điện tử

library icon

Liên kết Website
Phòng tham mưu
Thứ tư, 14 Tháng 5 2014 07:38

Phòng Điều Dưỡng

  Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đại Học Y Dược - HAGL thành lập tháng 01/2012, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc. Trưởng phòng: CNĐD. Lê Thị Bích Nguyệt.

Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 02:44

Phòng kế hoạch tổng hợp

- Ngày 25 tháng 12 năm 2011, Bộ Y tế đến thẩm định tại Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai.- Ngày 28 tháng 12 năm 2011 Bộ Y tế phát hành Công văn số 8416/BYT-KCB về việc cho phép Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai được hoạt động tạm thời.- Phòng Kế hoạch Tổng hợp thành lập từ đó.

Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 02:41

Phòng hành chính nhân sự

Phòng Hành chính - Nhân sự chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu và toàn bộ công tác hành chính của Bệnh viện .

Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 02:37

Phòng Công Nghệ Thông Tin

 Phòng CNTT là một Phòng tham mưu trực thuộc Ban Giám Đốc Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai. Phòng được thành lập vào tháng 8 năm 2011 với 4 kỹ sư Tin học, đảm nhận nhiệm vụ tư vấn tham mưu, xây dựng và phát triển hệ thống mạng máy tính, hạ tầng CNTT, camera, tổng đài điện thoại.