Phòng Điều Dưỡng

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

hotline

Đăng ký Xét nghiệm tại nhà 5

 Dang-ky-XN-Zalo

Thư viện điện tử

library icon

Liên kết Website
Thứ tư, 14 Tháng 5 2014 07:38

Trưởng phòng: CNĐD. Lê Thị Bích Nguyệt
Điều dưỡng trưởng khối:

  •  CĐĐD. Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phụ trách khối Nội – Nhi – Khám – CLS
  •  CĐĐD. Trần Thị Thanh Thúy - Phụ trách khối Ngoại – Sản – PTGMHS – Cấp cứu
  • Thư ký y khoa: Võ Thị Thùy Dung

Điện thoại: 059 2222517- Số máy nội bộ: 205

DD1


Cơ cấu tổ chức và hoạt động:
Phòng Điều dưỡng Bệnh viện ĐHYD- HAGL thành lập tháng 01/2012, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc.
Chức năng nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định;
- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
- Phối hợp với khoa KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, KSNK trong bệnh viện;
- Phối hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên hàng năm;
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
Thế mạnh:
- Lực lượng Điều dưỡng trẻ là điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật những kiến thức mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cũng như chất lượng chăm sóc người bệnh
- Được cập nhật và trang bị một nền tảng kiến thức chuyên môn và kỹ năng phục vụ người bệnh từ Bệnh viện ĐHYD Tp Hồ Chí Minh.
Hoạt động chuyên môn:
- Giám sát công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
- Tổ chức sinh hoạt Điều dưỡng trưởng và sinh hoạt Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.
- Tổ chức đào tạo liên tục, thi tay nghề, giao tiếp ứng xử nâng cao trình độ chuyên môn và kỷ năng giao tiếp của Điều dưỡng, Hộ sinh, Hộ lý.
- Tổ chức bình phiếu chăm sóc, kế hoạch chăm sóc.

dd


Công tác đào tạo: Tổ chức các lớp
- Định hướng cho điều dưỡng mới.
- Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho điều dưỡng dưới hình thức đào tạo lại, đào tạo tại chỗ .
- Đào tạo cho hộ lý về hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Tiêm an toàn.
- Kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Phòng ngừa chuẩn.
Một số định hướng phát triển:
Dựa vào chức năng, bám sát nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể và chi tiết.
1. Tăng cường mối liên kết trong hệ thống quản lý điều dưỡng từ Phòng Điều Dưỡng đến ĐDT Khối/ ĐDT Khoa phòng.
2. Tăng cường công tác đào tạo lại và đào tạo liên tục về chuyên môn Điều dưỡng của hệ thống Điều dưỡng trưởng và nâng cao tính chuyên nghiệp của điều dưỡng viên.
3. Tham gia xây dựng các quy trình kỹ thuật chăm sóc theo chuyên khoa. Tiếp tục chuẩn hóa và cập nhật các Quy trình Điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện.
4. Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc.
5. Đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý trên cơ sở hiện có để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CSNB tại các khoa phòng.
6. Thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp và mục tiêu của Bệnh viện "Hãy giao tiếp bằng cả tấm lòng vì sự hài lòng của người bệnh"
7. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
8. Xây dựng mô hình hoạt động 'Đội hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân theo yêu cầu' nhằm đáp ứng đủ mọi nhu câù chăm sóc của bệnh nhân trong và ngoài Bệnh viện.
9. Xây dựng lộ trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, bước đầu đổi mới phương thức quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng các dịch vụ y tế.

 
Nội dung liên quan