Phòng hành chính nhân sự

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

hotline

Đăng ký Xét nghiệm tại nhà 5

 Dang-ky-XN-Zalo

Thư viện điện tử

library icon

Liên kết Website
Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 02:41

Giới thiệu chung: 

Phòng Hành chính - Nhân sự chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ phát triển theo mục tiêu và toàn bộ công tác hành chính của Bệnh viện:

- Trưởng phòng:            CN. Trương Quý Nhân

- Tổng số nhân sự:        45 người làm việc tại các tổ: Văn phòng; Chăm sóc khách hàng; Bảo vệ; Tổ xe; Cây xanh; Quản lý tòa nhà và Tổ dịch vụ ăn uống

- Số điện thoại liên hệ: (059) 2222517 – (206); (207)

HCNS

Chức năng - Nhiệm vụ  

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, đào tạo, sắp xếp nhân lực và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Phòng, Khoa.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của bệnh viện, ngành Y tế đối với cán bộ nhân viên và người bệnh trong Bệnh viện. 

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của cán bộ nhân viên để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết. 

- Lựa chọn nguồn huấn luyện và cải tiến chương trình đào tạo.

- Theo dõi, hướng dẫn quản lý hồ sơ chứng chỉ hành nghề.

- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Hỗ trợ công tác khám từ thiện cùng với Tập đoàn.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát, cung cấp đầy đủ nước sạch trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

 

baove

Tổ bảo vệ

 Định hướng Phát triển:

- Hoàn thiện phần mềm Quản lý nhân sự.

- Xây dựng phần mềm Quản lý lương.

- Xây dựng chiến lược nhân sự từ năm 2015 – 2020, theo chiến lược phát triển bệnh viện.

- Triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Tham gia thực hiện dự án nâng cấp quy mô Bệnh viện năm 2016.

- Cải tạo, nâng cấp để luôn đảm bảo hoạt động của các hệ thống: Điện, nước sinh hoạt, nước thải, khuôn viên bệnh viện, công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Xây dựng phầm mềm quản lý, lưu trữ văn bản.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, nhân viên.

 

 
Nội dung liên quan