Tháng 3 áp chung một giá dịch vụ y tế bệnh viện cùng hạng

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

Thư viện điện tử

library icon

hotline

Liên kết Website
Thứ bảy, 13 Tháng 2 2016 07:56

 

Tháng 3 áp chung một giá dịch vụ y tế bệnh viện cùng hạng

Giá khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 sẽ được điều chỉnh lên 20.000 đồng, đến tháng 7 tăng lên 39.000 đồng.

Nội dung này trong thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành. Theo đó, các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ cùng áp dụng một mức giá chung cho các dịch vụ kỹ thuật; giá khám bệnh, ngày giường vẫn theo hạng bệnh viện.

Thông tư được chia làm 2 lộ trình thực hiện. Từ ngày 1/3 thực hiện mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù (phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật). Từ ngày 1/7, mức giá gồm cả tiền lương. Thời điểm thực hiện cụ thể của các đơn vị, địa phương do Bộ Y tế xem xét, quyết định.

bhyt022016

Cụ thể, từ ngày 1/3, giá dịch vụ khám bệnh 7.000-20.000 đồng, theo 5 mức phân hạng bệnh viện; từ ngày 1/7 sẽ tăng lên 29.000-39.000 đồng. Cao nhất là 200.000 đồng áp dụng cho các trường hợp mời chuyên gia từ nơi khác đến hội chẩn xác định ca bệnh khó.

Giá ngày giường cao nhất là giường điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy/ghép tế bào gốc sẽ điều chỉnh lên khoảng 350.000 đồng cho hạng đặc biệt, hạng 1 và 2; giai đoạn tiếp theo dao động 568.900-677.100 đồng. Tương tự, giá giường bệnh nội khoa tại bệnh viện hạng đặc biệt sẽ điều chỉnh theo 2 giai đoạn là 99.000 và 215.300 đồng.

Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá lần này theo nguyên tắc tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương của cán bộ y tế. Đối với những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao như tiền ngày giường; các phẫu thuật nặng được xếp loại đặc biệt, loại một có tới 7-8 bác sĩ tham gia làm trong 3-4 giờ... thì sẽ có mức tăng cao. Các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm thì có mức tăng thấp hơn.

Với mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật thống nhất, người bệnh được cung cấp dịch vụ y tế công bằng ở tất cả cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền. Đồng thời, việc chi trả từ tiền túi người dân giảm rất mạnh. Toàn bộ chi phí thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu bảo dưỡng… kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo lộ trình và được bảo hiểm y tế chi trả.

Giá dịch vụ lần này áp dụng để thanh toán bảo hiểm y tế, sẽ ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả 5% và 20%. Tuy nhiên, người bệnh khi cùng chi trả chỉ phải trả tối đa bằng 6 tháng lương cơ bản (6,9 triệu đồng) trong năm. Khi vượt quá mức này, cơ quan bảo hiểm y tế sẽ chi trả toàn bộ số vượt. 30% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế trước mắt sẽ chưa chịu tác động của việc điều chỉnh giá này.

Theo lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đến năm 2018 giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý; năm 2020 giá tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định. Giá dịch vụ y tế tính đúng tính đủ bao gồm 7 yếu tố chi phí: Thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng tài sản; tiền lương, phụ cấp; sửa chữa lớn tài sản cố định; khấu hao tài sản; chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học.

(Nguồn Vn Express ngày 21/01/2016)

 
Nội dung liên quan