Một số chính sách mới về BHYT có hiệu lực trong tháng 7

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

Thư viện điện tử

library icon

hotline

Liên kết Website
Thứ hai, 11 Tháng 7 2016 09:06

 Theo hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam, người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Tại công văn 2046/BHXH-CSYT do BHXH Việt Nam ban hành gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo đó, công văn của BHXH Việt Nam nêu rõ: Nghị định số 47/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng, có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15/7/2016, nhưng tính hưởng từ ngày 1/5/2016

bhyt11072016

 

Người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được hưởng nhiều quyền lợi khi đi khám chữa bệnh


Do đó, để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,  BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau: Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.


Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu.


Mức cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 1/5/2016.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định

 
Nội dung liên quan