Thư viện điện tử

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

Đăng ký khám online

hotline

Đăng ký Xét nghiệm tại nhà 5

 Dang-ky-XN-Zalo

Thư viện điện tử

library icon

Liên kết Website
Thư viện điện tử
Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 04:02

Sổ tay cấp cứu

Lượt truy cập: 5807

Nguồn: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

 
Thứ sáu, 01 Tháng 7 2016 03:58

Giáo trình cấp cứu ban đầu

Lượt truy cập: 5878

Nguồn: NXB Hà Nội

 
Thứ hai, 30 Tháng 11 2015 02:48

(Nguồn: Bộ Y Tế)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 07:05

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 07:02

(Nguồn: Bệnh viện Từ Dũ)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 07:00

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:57

(Nguồn: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:53

(Nguồn: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:51

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:49

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:47

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 06:45

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 03:05

(Nguồn: Bệnh viện Bình Dân)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 02:58

(Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1)

 
Thứ năm, 26 Tháng 11 2015 02:51

(Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1)