Phác đồ điều trị hồi sức ngưng tim ngưng thở tại bệnh viện

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai