Phác đồ điều trị đặt ống nội khí quản cấp cứu

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai